Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2013, Τόμος 8 [ISBN: 978-618-80580-1-9]

Επιμέλεια: Δ. Βαβουγυιός & Στ. Παρασκευόπουλος
Επιμέλεια κειμένου: Κυριαζής Βαΐτσης

2013, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
ISBN: 978-618-80580-2-6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
επιστροφή στα πρακτικα συνέδριων
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης