Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΕΝΕΦΕΤ: ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών όλων των βαθμίδων.

--------------------------------------------


Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2011-13
Πρόεδρος
Δημήτρης Ψύλλος, Καθηγητής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος
Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Γραμματέας
Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ταμίας
Δημήτρης Σταύρου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλη
Διονύσης Βαβουγιός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κώστας Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Τσαπαρλής, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χρύσσα Τζουγκράκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

---------

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2013-15

Πρόεδρος
Δημήτρης Ψύλλος Καθηγητής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος
Πέτρος Καριώτογλου,  Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Γραμματέας
Χρύσσα Τζουγκράκη,  Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ταμίας
Δημήτρης Σταύρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλη
Διονύσης Βαβουγιός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Τσαπαρλής, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

------

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2015-17

Πρόεδρος
Δημήτρης Σταύρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αντιπρόεδρος
Χρύσα Τζουγκράκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Γραμματέας
Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ταμίας
Στέφανος Ασημόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέλη
Αθανάσιος Βελέντζας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αναστάσιος Ζουπίδης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μιχάλης Καλογιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κατερίνα Σάλτα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Βασίλης Τσελφές, Καθηγητής ΕΚΠΑ

----

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2017-19

Πρόεδρος
Στέφανος Ασημόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεν. Γραμματέας
Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ειδ. Γραμματέας
Ιωάννης Σούλιος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικός Σύμβουλος

Ταμίας
Αναστάσιος Ζουπίδης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μέλη
Αθανάσιος Βελέντζας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ζαχαρίας Ζαχαρία, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κατερίνα Σάλτα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


----

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2019-21

Πρόεδρος
Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Σταύρου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γεν. Γραμματέας
Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ειδ. Γραμματέας
Κωνσταντίνα Στεφανίδου, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

Ταμίας
Λεμονιά Αντώνογλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Κολλεγίου Ανατόλια

Μέλη
Σπυρίδων Κόλλας, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ
Ιωάννης Λεύκος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αναστάσιος Μολοχίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Ιωάννης Σταράκης, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

---

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2021-23

Πρόεδρος
Αναστάσιος Ζουπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ

Αντιπρόεδρος 
Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
Γεν. Γραμματέας 
Κωνσταντίνα Στεφανίδου, ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ
 
Ειδ. Γραμματέας
Αναστάσιος Μολοχίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ
 
Ταμίας
Λεμονιά Αντώνογλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
 
Μέλη
Ιωάννης Λεύκος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ιωάννης Σταράκης, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Άγγελος Σοφιανίδης, Σ.Ε.Π., Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Παν. Υπότροφος, ΠΔΜ
Γεώργιος Στύλος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

--- 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2023-25

Πρόεδρος
Αναστάσιος Ζουπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ

Αντιπρόεδρος 
Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας
 
Γεν. Γραμματέας
Αιμιλία Μιχαηλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παν. Κρήτης
 
 
Ειδ. Γραμματέας
Γεώργιος Αμπατζίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Θεσσαλίας
 
 
Ταμίας
Άγγελος Σοφιανίδης, ΕΔΙΠ, Παν. Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Μέλη
Σταύρος Κουκιόγλου, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηλίας Μπόικος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελένη Πετρίδου, ΕΔΙΠ, ΑΠΘ
Γεώργιος Στύλος, ΕΔΙΠ, Παν. Ιωαννίνων

---

 

Υπεύθυνος ιστότοπου:

(από 2023): Ηλίας Μπόικος
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(από 2019-2023): Ιωάννης Λεύκος
Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

(έως 2019): Μιχαήλ Καλογιαννάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Aν θέλετε να περιληφθούν ανακοινώσεις για σχετικά ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διδακτικής, προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα (διδακτικής κ.λπ.), διευθύνσεις διαδικτύου ή ενημερωτικό υλικό για εκδόσεις νέων βιβλίων (βλέπε σελίδα "Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης" για τις κατηγορίες βιβλίων), παρακαλούμε στείλτε το σχετικό υλικό στη διεύθυνση info (at) enephet.gr

Οι σελίδες ενημερώνονται όποτε προκύπτει σχετικό υλικό.

 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης