Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2007, Τόμος 5 [ ISSN 1791-1281 Online ]

Επιμέλεια: Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, & Γ. Τσαπαρλής
Γενική επιμέλεια έκδοσης: Γ. Τσαπαρλής

Τεύχος Α', 502 σελ. / Τεύχος Β', 440 σελ. / Τεύχος Γ', 315 σελ.
© 2007, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήματα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Χημείας, Φυσικής

Τα Πρακτικά διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. ISSN 1791-1281 Online

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
επιστροφή στα πρακτικα συνέδριων
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης