Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
2004, Τόμος 4 [ ISSN 1791-1281 Online ]

Επιμέλεια: Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, & Μ. Πατσαδάκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τόμος Α, 543 σελίδες. Αθήνα, 2004, ΙSΒΝ: 960-87577-1-1
Τόμος Β, 180 σελίδες. Αθήνα, 2005.

Προς το παρόν, τα Πρακτικά του Συνεδρίου δεν είναι διαθέσιμα εδώ σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
επιστροφή στα πρακτικα συνέδριων
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης