Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου
2023, Τόμος 12, ISBN 978-618-82007-4-6

Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ

Επιμέλεια έκδοσης: Σκορδούλης Κ., Στεφανίδου Κ., Μανδρίκας Α. & Μπόικος Η.

2023, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Web site: http://synedrio2021.enephet.gr 

Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
επιστροφή στα πρακτικα συνέδριων
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης