Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου
2020, Τόμος 11, ISBN: 978-618-83267-7-4

Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ

Επιμέλεια έκδοσης: Σπύρτου Α., Παπαδοπούλου, Π., Ζουπίδης, Α., Μαλανδράκης, Γ., Καριώτογλου, Π.
2020, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Web Site: http://synedrio2019.enephet.gr
Φλώρινα, 19-21 Απριλίου 2019

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
επιστροφή στα πρακτικα συνέδριων
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης