Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου
2016, Τόμος 9, ISBN: 978-960-243-702-5

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ

Επιμέλεια: Ψύλλος Δημήτρης, Μολοχίδης Αναστάσιος, Καλλέρη Μαρία
2016, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ISBN: 978-960-243-702-5

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 8-10 Μαΐου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
επιστροφή στα πρακτικα συνέδριων
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης