Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία − Science, Environment and Technology in Education», σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 116534/B7 (ΦΕΚ 2139, τ.Β, 05/08/2014)
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ: http://www.fepms.edu.uowm.gr/ 

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης Φλώρινα, 53100

email: fepms@uowm.gr

Τηλέφωνο: 23850 55146 (Παπαδοπούλου), 23850 55100 (Φωτιάδου), 23850 55115 (Σμπιλή)

 

επιστροφή στις μεταπτυχιακές σπουδές
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης