Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2000

Πληροφορίες για το Συνέδριο

Το Συνέδριο διεξήχθη από 3 μέχρι 5 Μαΐου 2000, σε αίθουσες Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπεύθυνος για την οργάνωση ήταν ο Νίκος Βαλανίδης

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε έντυπη μορφή σε δύο τόμους:

"Πρακτικά, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση".

Επιμέλεια έκδοσης: Νίκος Βαλανίδης.

Τόμος Ι, σελίδες 369. Τόμος ΙΙ, σελίδες 393.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής: Λευκωσία.
ISBN Σειράς: 9963-8519-3-2
ISBN Τόμου Ι: 9963-8519-4-0
ISBN Τόμου ΙΙ: 9963-8519-5-9

Επιστημονική Επιτροπή

Ιωαννίδης Γ., Καλκάνης Γ., Κόκκοτας Π., Κουλαϊδής Β., Κουμαράς Π., Μιχαηλίδης Π., Πουλλής Γ., Ραβάνης Κ., Σταυρίδου Ε., Τσαπαρλής Γ., Χατζηνικήτα Β., Ψύλλος Δ.

Οργανωτική Επιτροπή

Βαλανίδης Ν., Βαλανίδου Χρ., Βαρνάβας Π., Ευλογημένος Σπ., Ιωαννίδης Χρ., Κανάρη Ζωή, Κουμαράς Π., Θεοχάρης Χ., Κυριακίδης Α., Νεοκλέους Χρ., Παπαχριστοδούλου Χρ., Παρασκευόπουλος Α., Σταθόπουλος Αν., Χριστοδούλου Αν., Χρίστου Αν.

Στατιστικά Συνεδρίου
Προσκεκλημένες ομιλίες 7
Προφορικές ανακοινώσεις 63
Συμπόσια (6) 27
Συνολικός αριθμός προφορικών ανακοινώσεων 97
Ανακοινώσεις αφίσας 27
Συνολικός αριθμός ανακοινώσεων 124
Συνολικός αριθμός συγγραφέων 210
Στρογγυλή τράπεζα: Όψεις των μεταπτυχιακών σπουδών στη διδακτική των φυσικών επιστημών

Προσκεκλημένοι ομιλητές: Amos Dreyfus, Maria Stone, Γεώργιος Καλκάνης, Βασσίλης Κουλαϊδής, Παναγιώτης Κουμαράς, Χριστίνα Σολομωνίδου

επιστροφή στα συνέδρια
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης