Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
Οικονομικές συνδρομές 2022 και 2023

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΝΕΦΕΤ να καταθέσουν την οικονομική συνδρομή τους για τα έτη 2022 και 2023, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, στον λογαριασμό που τηρεί η ΕΝΕΦΕΤ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η έλλειψη άλλων πόρων καθιστά τη συνδρομή σας ζωτική για τη λειτουργία της ΕΝΕΦΕΤ ως σωματείο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού του σωματείου, μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη νοούνται ως μέλη της ΕΝΕΦΕΤ με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα και τις επιτροπές της.

Για την ενημέρωση σας σχετικά με τις συνδρομές που οφείλετε μπορείτε να απευθύνεστε με email στην ταμία του σωματείου Λεμονιά Αντώνογλου (lemantonchem@gmail.com). Σας παρακαλούμε επίσης να ενημερώσετε με email το ΔΣ της ΕΝΕΦΕΤ (στο info@enephet.gr, με κοινοποίηση στο lemantonchem@gmail.com) για όποιες τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας όπως του email σας ή της ιδιότητας-σας.  

Η οικονομική υποχρέωση των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, είναι:

  • για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων                 20€/έτος

  • για τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές        10€/ετος

 Στην κατάθεσή σας στον λογαριασμό της ΕΝΕΦΕΤ με 

ΙΒΑΝ: GR93 0172 2290 0052 2909 0800 324 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

παρακαλούμε να αναγραφεί ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας και ο αριθμός των συνδρομών που καταβάλλατε. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε από λογαριασμό που διατηρείτε σε άλλη τράπεζα (π.χ. ΕΘΝΙΚΗ ή EUROBANK), παρακαλούμε να μην επιβαρύνετε την ΕΝΕΦΕΤ με τα έξοδα του εμβάσματος, διότι προκύπτουν λογιστικά προβλήματα.

Για το ΔΣ της ΕΝΕΦΕΤ

Ο Πρόεδρος

 

Η Ταμίας

Αναστάσιος Ζουπίδης

 

Λεμονιά Αντώνογλου

 

 

επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 12/09/2023 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης