Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
Προκήρυξη Εκλογών 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΝΕΦΕΤ) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού.

 Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του «12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση». 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου (Δ.Σ., Ε.Ε.) έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση, υπογεγραμμένη ψηφιακά σε μορφή αρχείου pdf (portable document file), που θα απευθύνουν στη Γραμματέα του ΔΣ Παπαδοπούλου Πηνελόπη [ppapadopoulou {at} uowm.gr], μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, δηλώνοντας την υποψηφιότητά τους για Δ.Σ. και Ε.Ε.. Η αίτηση θα συνοδεύεται από ένα σύντομο (150 λέξεις) βιογραφικό σημείωμα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη (τακτικά και σπουδαστικά) που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, δύνανται δε να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Ένα τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα ακόμα μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση από τον αντιπροσωπευόμενο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να σταλεί και με e-mail υπογεγραμμένη ψηφιακά σε μορφή αρχείου .pdf, στη Γραμματέα του ΔΣ Παπαδοπούλου Πηνελόπη, [ppapadopoulou {at} uowm.gr] και πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. θα γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα καταρτίσει και γνωστοποιήσει το Δ.Σ. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι και έξι (6) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Ε.Ε.

 

πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας
Άννα Σπύρτου Πηνελόπη Παπαδοπούλου

 

 

 

επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 13/09/2021 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης