Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
Προκήρυξη Εκλογών – 9 Μαΐου 2015

Το Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στη Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2015 που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του «Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση».
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη (τακτικά και σπουδαστικά) που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, δύνανται δε να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Ένα τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα ακόμα μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση από τον αντιπροσωπευόμενο.
Η εξουσιοδότηση μπορεί να σταλεί με e-mail υπογεγραμμένη ψηφιακά σε μορφή αρχείου pdf (portable document file), στη Χρύσα Τζουγκράκη, διεύθυνση: tzougraki@chem.uoa.gr ή ταχυδρομικά στον Καθηγητή κ. Δημήτρη Ψύλλο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη,
και πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου 2015.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου (Δ.Σ., Ε.Ε.) έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα ονόματά τους με ηλεκτρονική αίτησή τους, υπογεγραμμένη ψηφιακά σε μορφή αρχείου pdf, που θα απευθύνουν στη Χρύσα Τζουγκράκη, tzougraki@chem.uoa.gr μέχρι την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα 150 περίπου λέξεων.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. θα διεξαχθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα καταρτίσει και γνωστοποιήσει το Δ.Σ. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι και έξι (6) σταυρούς προτίμησης για το ΔΣ και τρεις (3) για την ΕΕ.

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γραμματέας

Δημήτρης Ψύλλος                                                         Χρύσα Τζουγκράκη

επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 24/03/2015 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης