Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΕΝΕΦΕΤ: ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Kαταστατικό της ΕΝΕΦΕΤ

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών όλων των βαθμίδων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2011-13
Πρόεδρος
Δημήτρης Ψύλλος, Καθηγητής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος
Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Γραμματέας
Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ταμίας
Δημήτρης Σταύρου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλη
Διονύσης Βαβουγιός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κώστας Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Τσαπαρλής, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χρύσσα Τζουγκράκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

---------

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2013-15

Πρόεδρος
Δημήτρης Ψύλλος Καθηγητής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος
Πέτρος Καριώτογλου,  Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Γραμματέας
Χρύσσα Τζουγκράκη,  Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ταμίας
Δημήτρης Σταύρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλη
Διονύσης Βαβουγιός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Τσαπαρλής, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Υπεύθυνος ιστότοπου: Μιχαήλ Καλογιαννάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Aν θέλετε να περιληφθούν ανακοινώσεις για σχετικά ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διδακτικής, προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα (διδακτικής κ.λπ.), διευθύνσεις διαδικτύου ή ενημερωτικό υλικό για εκδόσεις νέων βιβλίων (βλέπε σελίδα "Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης" για τις κατηγορίες βιβλίων), παρακαλούμε στείλτε το σχετικό υλικό στη διεύθυνση mkalogian@edc.uoc.gr

Οι σελίδες ενημερώνονται όποτε προκύπτει σχετικό υλικό.

 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης