Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
B. Περιοδικά διδακτικής φυσικής (Physics Education)

American Journal of Physics

Physics Education

Physical Review Special Topics - Physics Education Research
δωρεάν διαθέσιμο ηλεκτρονικό περιοδικό, επιχορηγούμενο από:
the American Physical Society (APS), the American Association of Physics Teachers (AAPT) & the APS Forum on Education (APS FEd).

επιστροφή στις μεταπτυχιακές σπουδές
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης