Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΒΟΛΟΣ, 26-28 Απριλίου 2013

To συνέδριο διοργανώθηκε από την «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» (ΕΝΕΦΕΤ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το 8ο Συνέδριο ελπίζοντας ότι θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων Πανελλήνιων Συνεδρίων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, έθεσε ως στόχους:
1/ Να φέρει κοντά ώριμους και νέους ερευνητές, εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες.
καθώς και ανθρώπους που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική στην περιοχή των ΦΕ, για να συζητήσουν θέματα τα οποία αφορούν την Εκπαίδευση στις ΦΕ.
2/ Να παρουσιασθεί και να συζητηθεί η δουλειά των ερευνητών στο χώρο της ΔΦΕ ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα να είναι χρήσιμα και αξιοποιήσιμα στην εκπαιδευτική πράξη.
3/ Να αναδειχθεί η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην σύγχρονη σχολική τάξη και να προταθούν ιδέες και λύσεις βελτίωσης και αποτελεσματικότητάς της διδασκαλίας και μάθησης των ΦΕ.
4/ Να ωθήσει στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών προσανατολισμών και συνεργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εισήγηση), είτε με εργασία (προφορική εισήγηση ή αναρτημένη εργασία).
Η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής. Αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντος, αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού (προεγγραφή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2013 ή εγγραφή κατά την έναρξη του Συνεδρίου). Σημειώστε ότι, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, τo τέλος εγγραφής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 7ου Συνεδρίου.

Ανάλογα με την περίπτωση, η επιβάρυνση σε ευρώ έχει ως εξής. H πρώτη τιμή είναι για εγγραφή μέχρι 10-02-2013 (ενώ η δεύτερη τιμή σε παρένθεση είναι για εγγραφή κατά την έναρξη του Συνεδρίου)
- Εκπαιδευτικοί ΑΕΙ/ΤΕΙ: 40 (50)
- Στελέχη εκπαίδευσης: 30 (50)
- Εκπαιδευτικοί Α΄θμιας/Β΄θμιας με εισήγηση: 30 (40)
- Εκπαιδευτικοί Α΄θμιας/Β΄θμιας χωρίς εισήγηση: 20 (30)
- Μεταπτυχιακοί φοιτητές με ή χωρίς εργασία καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές: 10 (15).

Περισσότερες πληροφορίες και τις ανακοινώσεις θα βρείτε στον ιστότοπο του συνεδρίου:
http://www.8sefepet.uth.gr/

επιστροφή στα συνέδρια
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης