Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 2004

Πληροφορίες για το Συνέδριο

Το Συνέδριο διεξήχθη από 26 μέχρι 28 Νοεμβρίου 2004, στις αίθουσες του πρώην Νέου Χημείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ναυαρίνου. Οργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων. Υπεύθυνος για την οργάνωση ήταν ο Βασίλης Τσελφές.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε έντυπη μορφή σε δύο τόμους:

"Φυσικές Επιστήμες - Διδασκαλία, Μάθηση & Εκπαίδευση" Πρακτικά, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση".

Επιμέλεια έκδοσης: Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου, Μ. Πατσαδάκης.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Τόμος Α, 543 σελίδες. Αθήνα, 2004, ΙSΒΝ: 960-87577-1-1 Τόμος Β, 180 σελίδες. Αθήνα, 2005.

Επιτροπή Κρίσης Εργασιών

Βαβουγυιός Διον., Δαπόντες Ν., Ζαχαρίας Ζαχ., Ιωαννίδης Χρ., Καλκάνης Γ., Καλλέρη Μ., Καρανίκας Γιάνν., Καριώτογλου Π., Κασσέτας Α., Κλωνάρη Κατ., Κωνσταντίνου Κ., Κώτσης Κ., Μικρόπουλος Τ., Μιχαηλίδης Π., Μίχας Π., Παπαγεωργίου Γ., Περάκη Β., Σκορδούλης Κ., Σπύρτου Α., Τζιμογιάννης Αθ., Τσαπαρλής Γ.., Φασουλόπουλος Γ., Φλογαίτη Ευγ., Χαλκιά Κρ., Χατζηκρανιώτης Ευρ., Ψύλλος Δ.

Οργανωτική Επιτροπή

Τσελφές Βασ., Αγαζάνης Στ., Αναστασίου Αντιγ., Βαρελλάς Δ., Δημητριάδης Π., Δημοπούλου Μ., Θεοδωροπούλου Σταυρ., Κασούτα Αφρ., Κατζανός Εμμ., Μαντζάκος Π., Παπαδάκης Μάν., Παπασταματίου Ν., Πατσαδάκης Μαν., Ραγκούσης Τ., Σβολόπουλος Β., Σταμοβλάσης Δ., Στράγκα Σοφ., Σωτηράκου Μ., Τσιτοπούλου Ευγ., Φασουλόπουλος Γ.

Στατιστικά Συνεδρίου
Προσκεκλημένες ομιλίες 5
Προφορικές ανακοινώσεις 63
Συμπόσια (6) 27
Συνολικός αριθμός προφορικών ανακοινώσεων 95
Ανακοινώσεις αφίσας 27
Συνολικός αριθμός ανακοινώσεων 122
Συνολικός αριθμός συγγραφέων 210

Προσκεκλημένοι ομιλητές: Robin Millar, Laurence Viennot, Χρήστος Ιωαννίδης, Γεώργιος Τσαπαρλής, Κρυσταλία Χαλκιά

επιστροφή στα συνέδρια
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης