Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α΄ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΗΝΑ, 1997

Η Διημερίδα αυτή διοργανώθηκε στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 1997 τον Τομέα/Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος για οργάνωση ήταν ο Γεώργιος Καλκάνης. Η Διημερίδα αυτή τον προπομπό των διετών συνεδρίων που ξεκίνησαν το επόμενο 1998. Οι ανακοινώσεις της Διημερίδας εκδόθηκαν σε έντυπη σε έναν τόμο διατίθενται εδώ και σε ηλεκτρονική μορφή:

"Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄βάθμια Εκπαίδευση", Ανακοινώσεις Διημερίδας
Επιμέλεια: Γ.Θ. Καλκάνης.
Τομέας/Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σελίδες 234. Αθήνα, 1997.

Επιστημονική Επιτροπή

Βοσνιάδου Σ., Καλκάνης Γ., Κόκκοτας Π., Κωστόπουλος Δ.

Οργανωτική Επιτροπή

Αλεξοπούλου Εβ., Καρανίκας Ι., Χαλκιά Κρ.

Στατιστικά Διημερίδας
Προφορικές ανακοινώσεις 47
Προτάσεις 2
Συνολικός αριθμός εργασιών 49
Συνολικός αριθμός συγγραφέων 78
επιστροφή στα συνέδρια
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης