Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΝΕΦΕΤ

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΝΕΦΕΤ να καταθέσουν την οικονομική συνδρομή τους για τα έτη 2018 και 2019 στον λογαριασμό που τηρεί η ΕΝΕΦΕΤ στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της ένωσης, μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη νοούνται ως μέλη της ΕΝΕΦΕΤ με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα και τις επιτροπές της.

Η οικονομική υποχρέωση των μελών για τα δυο έτη είναι:
για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 2x20€=40€
για τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, 2x10€=20€

Η υποχρέωσή των μελών της ΕΝΕΦΕΤ που κατά τη διάρκεια των εργασιών του 2ου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών στην Αγρία είχαν καταβάλει τη συνδρομή τους για το 2018, αφορά μόνο στο έτος 2019 (δηλαδή 20€ για τους εκπαιδευτικούς και 10€ για τους φοιτητές).

Στην κατάθεσή σας στον λογαριασμό της ΕΝΕΦΕΤ με
ΙΒΑΝ: GR93 0172 2290 0052 2909 0800 324 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
παρακαλούμε να αναγραφεί ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας ακολουθούμενο από το Σ1819 (ή το Σ19 για τη συνδρομή ενός έτους).

Σας παρακαλούμε επίσης να ενημερώσετε με email (info@enephet.gr) το ΔΣ της ΕΝΕΦΕΤ για όποιες αλλαγές στοιχείων σας όπως το mail σας ή η ιδιότητά σας.

Ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΝΕΦΕΤ είναι στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Μπορείτε να πληρώσετε μέσω ebanking από δικό σας λογαριασμό της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή να
επισκεφτείτε ένα κατάστημα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ για να κάνετε την κατάθεση ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε από λογαριασμό που διατηρείτε σε άλλη τράπεζα (π.χ. ΕΘΝΙΚΗ ή eurobank), παρακαλούμε να μην επιβαρύνετε την ΕΝΕΦΕΤ με τα έξοδα του εμβάσματος, διότι προκύπτουν λογιστικά προβλήματα.

Η έλλειψη άλλων πόρων καθιστά τη συνδρομή σας ζωτική για τη λειτουργία της ΕΝΕΦΕΤ ως σωματείο.

Για το ΔΣ της ΕΝΕΦΕΤ

Ο Πρόεδρος                                   Ο Ταμίας
Στέφανος Ασημόπουλος        Αναστάσιος Ζουπίδης

επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 15/02/2019 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης