Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Mε την υπ' αριθμό 6404/6.3.2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (εκουσία δικαιοδοσία), αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την επωνυμία
  «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»,
  με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΦΕΤ» και με έδρα το Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης.
  Προσεχώς θα διοργανωθεί η ιδρυτική συνέλευση και σχετική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, έδρα της ΕΝΕΦΕΤ.
 • H ίδρυση του σωματείου αποφασίστηκε στις 17 Απριλίου 2011 κατά τη διάρκεια του 7ου Συνεδρίου στην Αλεξανδρούπολη, σε συνάντηση της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου, η οποία ενέκρινε την υλοποίηση σχετικής απόφασης που είχε ληφθεί στο 6ο Συνέδριο στη Φλώρινα.

  Σκοποί της ΕΝΕΦΕΤ είναι:
  (α) Η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την εκπαίδευση καθώς και η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
  (β) Η προαγωγή της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας σ' όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
  (γ) Η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων ερευνητών της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών και τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  (δ) Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του ανά διετία τακτικού συνεδρίου με τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», καθώς και η διοργάνωση άλλων εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και εκδόσεων.

  Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, σπουδαστικά και επίτιμα.
  Α. Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται:
  (1) Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί (Προσχολικής, Α/βάθμιας, Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας εκπαίδευσης), που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν με την έρευνα της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
  (2) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου ΑΕΙ, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
  Β. Σπουδαστικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται οι προπτυχιακοί φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου AEI, που οι σπουδές τους αφορούν το πεδίο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.

  Οι πόροι του Σωματείου θα προέρχονται από τις συνδρομές των μελών και από άλλες προσόδους.
  Οι πόροι θα διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του, ενώ μέρος των πόρων μπορεί να διατίθεται για την υποστήριξη εκδόσεων καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο.

  Οι αρχαιρεσίες του σωματείου για την εκλογή του εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίoυ και της εξελεγκτικής επιτροπής θα γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.

  Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το προσωρινό εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
  Πρόεδρος: Δημήτρης Ψύλλος,
  Αντιπρόεδρος: Πέτρος Καριώτογλου,
  Γραμματέας: Κρυσταλλία Χαλκιά,
  Ταμίας: Δημήτρης Σταύρου,
  Μέλη: Διονύσης Βαβουγυιός, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χρύσα Τζουγκράκη, Γεώργιος Τσαπαρλής.

  Τον τόπο της Ένωσης επιμελείται ο Μιχάλης Καλογιαννάκης.
  Το προσωρινό ΔΣ θα διοικήσει το Σωματείο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες.
επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 10/02/2013 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης