Για την σωστή λειτουργία των σελίδων πρέπει να ενεργοποιήσετε την javascript του φυλλομετρητή σας (Browser) !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ
1ο Πανελλήνιο Σχολείο Νέων Ερευνητών Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Επιστημών Αγωγής) πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών της ΕΝΕΦΕΤ από 9 έως 12 Απριλίου 2017. Τόπος διεξαγωγής ήταν η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) στο Κολυμπάρι Χανίων. Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://synedrio2017.enephet.gr/newresearchers/

Τα πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Ερενητών της ΕΝΕΦΕΤ μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: Πρακτικά 1ο

Σταύρου Δ., Μιχαηλίδη Α., & Κοκολάκη Α. (2017). Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Ερευνητών της Διδακτικής των Υυσικών Επιστημών και Νέων Σεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σελ. χχ-ψψ Ημερομηνία πρόσβασης: ηη/μμ/εε

επιστροφή στις ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε: 07/09/2016 από την ΕΝΕΦΕΤ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
Στις ιστοσελίδες αυτές περιλαμβάνεται ενημερωτικό και αρχειακό υλικό για τα συνέδρια
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Χ.Σιδηρόπουλος – Μ.Καλογιαννάκης